Fasádní a střešní systémy z plechu

DEKCASSETTE SPECIAL

cz-banner-dc-special.png

Barevné varianty Technický list Dokumenty Reference Poptávka

Exkluzivní kazeta DEKCASSETTE SPECIAL je jednou z variant obkladových prvků fasádního systému DEKMETAL. Tento systém umožňuje vytvořit atraktivní, ekonomické, lehké a odolné opláštění větraných fasád průmyslových, administrativních i občanských objektů. Při použití fasádního systému DEKMETAL je možné provést zateplení celé fasády budovy při respektování nejnovějších poznatků v oblasti tepelné techniky.

Tvar a konstrukční řešení kazet DEKCASSETTE SPECIAL umožňuje vytvořit na fasádě objektu hladké ploché čtvercové i obdélníkové rastry bez viditelných připevňovacích prvků, což dodává fasádě exkluzivní vzhled. Řízenou velikostí svislých spár mezi kazetami je možné zvýrazňovat vybrané linie objektu.

Konstrukční a materiálové řešení kazet DEKCASSETTE SPECIAL v kombinaci s dalšími prvky fasádního systému DEKMETAL umožňují širokou variabilitu barevného i tvarového řešení fasády a respektování představ investora i architekta o vzhledu budovy bez velkých konstrukčních omezení.

Dekcassette Special  Dekcassette Special  Dekcassette Special

Popis

Fasádní kazeta DEKCASSETTE SPECIAL je čtvercový nebo obdélníkový ohýbaný prvek se systémem do sebe zapadajících zámků, který se připevňuje šrouby k nosnému roštu. Spodní hrana kazety se zavléká do zámku kazety již připevněné. Horní hrana se šroubuje k nosnému roštu. Díky tomu, že jsou připevňovací šrouby skryté v zámku kazety, vzniká na fasádě pravidelný rastr elegantních spár. Šířka svislé spáry může být 5 až 50 mm a šírka horizontální spáry 10 až 30 mm. Celková délka kazet je až do 1 950 mm, po konzultaci s výrobcem až do 3 m. Povrch kazet je chráněn při montáži ochrannou fólií.

Materiály a povrchová úprava

Základními materiály jsou lakované ocelové pozinkované plechy (plech DX51 D opatřený polyesterovým lakem tloušťky 25 µm a 35 µm) v lesklých i matných barevných odstínech a ušlechtilé neželezné plechy (měděné, hliníkové i titanzinkové), které jsou dodávány v normální, lakované či předzvětralé úpravě. Tyto úpravy dodávají fasádním kazetám velmi specifický vzhled.

Fasádní systém DEKMETAL

Součástí fasádního systému DEKMETAL jsou doplňkové prvky bez statické funkce. Jedná se o krycí profily nároží, koutů, ostění, oplechování atik, okapnice, větrací mřížky apod. Prvky mohou být tvarově variabilní podle požadavků zákazníka.

 


Barevné variantyTechnický listReferencePoptávkaSouvisející články