Snášenlivost jednotlivých materiálů

V následujících tabulkách jsou znázorněny snášenlivosti jednotlivých materiálů mezi sebou, případně se stavebními konstrukcemi. Jedná se o výňatek z ČSN 73 3610.

V tabulce D.4 je uvedeno, zda mohou být materiály klempířských konstrukcí ve vzájemném kontaktu.

Tabulka D.4: Vzájemné ovlivňování vybraných kovů v kontaktu

  hliník olovo měď zinek legovaný titanem korozivdzdorná ocel zinkový žárový povlak oceli ocel
hliník + o - + + + -
olovo o + + + + o -
měď - + + - + - -
zinek legovaný titanem + + - + + + -
korozivzdorná ocel + + + + + + +
zinkový žárový povlak oceli + o - + + + -
ocel - - - - + - +

+ Materiály mohou být v kontaktu.
- Kontakt materiálů je třeba vyloučit, výrazně se ovlivňují, k elektrolytické korozi dochází za přítomnosti vody.
o Kontakt materiálů raději vyloučit.

Voda stékající z měděných konstrukcí obsahuje ionty mědi, které mohou vyvolávat plošnou korozi hliníku, zinku, zinku legovaného titanem, pozinkované oceli, zvláště pokud voda stéká z větších měděných ploch. Proto by vyjmenované kovy neměly být umístěny pod měděnými konstrukcemi.
Je třeba zabránit stékání vody z konstrukcí z oceli bez antikorozní ochrany na všechny druhy plechů.

V tabulce D.5 je uvedeno, zda mohou být materiály klempířských konstrukcí v kontaktu s vybranými materiály podkladních konstrukcí.

Tabulka D.5: Možný vliv materiálů stavebních konstrukcí na materiály klempířských konstrukcí

  hliník olovo měď zinek legovaný titanem zinkový žárový povlak oceli ocel korozivzdorná ocel organický povrch plechu
konstrukce s pojivem cementovým* - - + - - + + ?
konstrukce s pojivem pojivem sádrovým* - + + - - - + ?
konstrukce s pojivem vápenným* - - + - - - + ?
dřevo pH < 4.5** - - + - - - - ?
dřevo pH > 4.5** + + + + + + + ?

+ Materiály mohou být v kontaktu.
- Kontakt materiálů je třeba vyloučit, výrazně se ovlivňují, k elektrolytické korozi dochází za přítomnosti vody.
* Dřevo s pH > 4.5: například borovice lesní, borovice aljašská, smrk severský, buk, topol.
** Dřevo s pH < 4.5: například jedle douglas, červený cedr, dub, kaštan, borovice přímořská, modřín evropský.
? Možnost kontaktu s materiálem podkladu je třeba ověřit u výrobce povlakovaného plechu. 43 ČSN 73 3610

Napište nám

Close dialog window

Napište nám