Fasádní a střešní systémy z plechu

Nosný rošt

Nosný rošt

Možnosti využití Technický list Dokumenty Reference Poptávka

NOSNÝ ROŠT – PEVNÝ ZÁKLAD

Nosný rošt je nedělitelnou součástí fasádního systému DEKMETAL. Nosný rošt se upevňuje na nosnou konstrukci budovy a přenáší zatížení od pohledových prvků a účinků sání a tlaku větru do konstrukcí budovy. Samotný rošt je sestavený z bodových prvků (konzol) a jednoduchých (obvykle pozinkovaných) liniových prvků (profily tvaru J, Z a Omega).

Díky funkci rektifikace roštu mezi jeho jednotlivými komponenty je možné vyrovnat i základní nerovnosti podkladní konstrukce, zateplit objekt s minimalizováním tepelných mostů a vytvořit provětrávanou mezeru ve skladbě. Tato trvale provětrávaná mezera přispívá ke zlepšení odvodu difundující vodní páry z interieru objektu a tím zlepšuje vnitřní klima v budově.

Nosný rošt dokáže najít uplatnění i jako podkladní konstrukce dalších obkladových materiálů, jako např. velkoplošné deskové materiály výrobců Cetris, Cembrit, Fundermax, Alucobond, Reynobond, Alpolic, dále pro dřevěné obklady ať už na bázi klasických palubkových obkladů nebo liniových laťových obkladů s vystřídanými spárami. Nosný rošt Dekmetal je možné použít i pro lepené kamenné obklady s maximálním plošným zatížením celé skladby do 100kg/m2 - vhodný návrh roštu nutno konzultovat s technickým oddělením Dekmetal.

Samozřejmostí nosného roštu je jeho plná certifikace a deklarované statické parametry všech prvků. Např. pro zajištění přesných statických parametrů bodových konzol byly tyto nejen numericky simulovány v příslušném výpočetním programu, ale pro shodu s tímto numerickým modelem bylo provedeno i fyzické testování příslušných nosných roštů. Toto fyzické testování bylo provedeno ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT Praha a její certifikovanou laboratoří Experimentálního centra.


ZÁKLADNÍ TYPY NOSNÉHO ROŠTU

Jednosměrný rošt DKM1A Jednosměrný rošt DKM1B Dvousměrný rošt DKM2A
Jednosměrný rošt DKM1A Jednosměrný rošt DKM1B Jednosměrný rošt DKM2A

Související články