DKM1A

DKM1A

DKM1A

Na nosnou konstrukci (stěnu budovy) se připevní závěsné L-konzoly, na které se osadí svisle orientované profily J50 a J80. Ty pak tvoří konstrukční podklad pro pohledové prvky fasádního systému DEKMETAL a zároveň vytvářejí vzduchovou mezeru sloužící k odvětrání pronikající vzdušné vlhkosti. V případě zateplení fasády je vložená minerální vata překryta doplňkovou hydroizolační fólií lehkého typu.

Nosný rošt je nedílnou součástí fasádního systému DEKMETAL. Nosný rošt se upevňuje na nosnou konstrukci budovy a přenáší zatížení nejen od pohledových prvků a vlastní konstrukce roštu, ale také účinků sání a tlaku větru do samotné nosné konstrukce budovy. Díky rektifikaci roštu mezi jeho jednotlivými komponenty je možné vyrovnat i základní nerovnosti podkladní konstrukce.

Technický list │ Dokumenty │ Projekční detaily │ Video - Skladba 

Konzoly a profily
Konzola L (standardně)50 - 350 mm
Profil J (standardně)J50 a J80 mm
Max. délka J profilu4000 mm
Všechny liniové profily jsou standardně dodávány v délce 3,05 m. Po konzultaci s výrobcem je možné dodat i jiné atypické rozměry a délky prvků. Kompletní přehled profilů a konzol naleznete v technickém listu a fasádním katalogu.
MÁTE DOTAZ? Vyplňte krátký formulář, ozveme se vám. Vyplnit formulář

Certifikovaný systém

Samozřejmostí nosného roštu je jeho certifikace a deklarace statických parametrů všech prvků. Fyzické testování podpořené numerickou simulací bylo odborně provedeno ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT Praha a její certifikovanou laboratoří Experimentálního centra a posouzeno nezávislou akreditovanou laboratoří v Německu a potvrzeno typovým souhlasem DIBt (Deutschen Institut für Bautechnik).

Vhodný i pro jiné systémy

Nosný rošt dokáže najít uplatnění i jako podkladní konstrukce pro další obkladové materiály, jako jsou např. velkoplošné deskové materiály obchodních značek, například Cetris, Cembrit, Fundermax, Alucobond, Reynobond, Alpolic atd., a dále pro obklady ze dřeva, ať už na bázi klasických palubkových obkladů, nebo liniových laťových obkladů se střídajícími se spárami.

Unese i kámen

Nosný rošt systému DEKMETAL je možné použít i pro lepené kamenné obklady s maximálním plošným zatížením celé skladby do 100 kg/m2 - vhodný návrh roštu nutno konzultovat s technickým oddělením DEKMETAL.

Ke stažení

Katalog fasád 2022
Montážní návod
Prohlášení o vlastnostech (Nosný rošt)
Technický list - Nosný Rošt

Napište nám

Close dialog window

Napište nám