Titanzinkové plechy

Charakteristika materiálu

Titanzinkové plechy se válcují ze slitiny splňující požadavky normy EN 988.

Povrchové úpravy

Titanzinkové plechy se běžně dodávají v několika úpravách. Buď jako přírodní zinek, předzvětralý se světle šedou vrstvou, jako předzvětralý s tmavošedou vrstvou.

Předzvětralá forma

Během chemického procesu jsou na povrchu plechů porušeny svrchní vrstvy k docílení "zvětralého" efektu. Materiál není poškozen, jen je urychlena přírodní proměna z lesklé, na matnou povrchovou úpravu. Pokud by tento proces měl být realizován pouze "přírodně", trval by několik let.Výsledkem předzvětrání může být světle šedá nebo tmavě šedá vrstva.

Zpracování

Velká plasticita TiZn plechu umožňuje libovolné zpracování s jedinou výhradou - nesmí být zpracováván při teplotě nižší než 10 °C. Pokud je teplota nižší, je nutné zahřívat opracovávané okraje. Dále je třeba zajistit, aby se nestýkaly TiZn prvky s nezinkovanou ocelí nebo mědí. V těchto případech za přítomnosti vody vzniká galvanická koroze.

TiZn plechy by neměly být pokládány na asfaltové pásy a na nedoschlé impregnované laťování.

Napište nám

Close dialog window

Napište nám