Možnosti využití

Nosný rošt DEKMETAL + fasáda DEKMETAL

Ideální kombinace pro všechny typy budov. Systém je vhodný jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce. Díky konstrukci nosného roštu je možné vyrovnat i nerovný podklad nosné konstrukce a tak provést esteticky netradiční i technicky správnou konstrukci.

Nosný rošt DEKMETAL + deskové systémy (CETRIS, CEMBRIT a jiné)

Díky variabilitě nosného roštu DEKMETAL je možné jeho využití i jako podkonstrukce pro velkoplošné deskové systémy výrobců Cetris, Cembrit, Knauf, Fermacell, Fundermax, Alucobond, Reynobond, Alpolic a jiných. Nosný rošt díky použitému materiálu pozinkované konstrukční oceli má vysokou únosnost, je zároveň velmi jednoduchý na montáž a nelze opomenout ani jeho nižší cenu proti obdobným konkurenčním výrobkům. Naši technici vám mohou pomoci i s návrhem tohoto typu fasádní konstrukce.

Nosný rošt DEKMETAL + pohledové systémy z dřeva

Náš nosný rošt je vhodný i pro pohledové prvky z dřeva. Nezávisí přitom na projekčním návrhu, je-li uvažováno s dřevěným obkladem na bázi standardizovaných palubek, nebo pro liniové obklady z latí s vystřídanými spárami. Není přitom nijak omezeno, zda je obklad orientován svisle či vodorovně, vždy je k dispozici příslušný typ nosného roštu, který zajistí jak správnou montáž obkladu, tak zajistí funkčnost celkové skladby.

Nosný rošt DEKMETAL + lepené kamenné obklady

Ani lepené kamenné obklady nemusí být překážkou pro nosný rošt DEKMETAL. Díky možnosti přizpůsobit vzdálenosti jednotlivých komponet roštu a tím zvýšit jeho únosnost není problémem právě ani vysoké plošné zatížení od lepených kamenných obkladů ve variantě jako provětrávaný fasádní obklad. Nosný rošt Dekmetal umožní provedení takového obkladu až do celkové plošné hmotnosti skladby 100kg/m2. Vhodný návrh použití nosného roštu je nutno konzultovat s naším technickým oddělením.

Rekonstrukce stavebních systémů typu Boletický panel, Kord apod.

Populární rekonstrukce těchto původních konstrukčních systémů je možné provést mnohem atraktivněji než jen klasickým kontaktním zateplovacím systémem – omítkou. V této oblasti máme mnoholeté zkušenosti a množství referencí. Rekonstruované konstrukční systémy tzv. Boletických panelů pomocí systému DEKMETAL získají opět atraktivní vzhled a vyniknou v okolí svým jedinečným, novým pojetím, přesně dle návrhu architekta či projektanta. Nelze ani opomenout podstatný přínos takové rekonstrukce, kterým je ve většině případů snížení značné energetické náročnosti těchto původních systémů.

Napište nám

Close dialog window

Napište nám