Rekonstrukce boletických panelů

 

V letech 1970 až 1990 zaznamenala v naší zemi velkou popularitu výstavba administrativních budov z lehkých systémových obvodových plášťů (dále jen LOP) typu Boletický panel (dále jen BP) nebo typu Kord apod.

Odhaduje se realizace 2 000 až 3 000 těchto opláštění po celé České i Slovenské republice, především na stavbách občanské vybavenosti. V současné době se blíží konec jeho životnosti.

Technickým řešením revitalizace LOP BP je vytvoření nového obvodového pláště systémem DEKMETAL. Princip vnější rekonstrukce spočívá ve vytvoření nového předsazeného pláště s využitím stávající ocelové rámové konstrukce panelů.

Nový pohledový plášť je uchycen na nosném roštu a je konstruován jako větraný se vzduchovou mezerou. Zároveň s vnějším pláštěm se téměř vždy provádí I rekonstrukce pláště z interiéru, a to standardními sádrokartonovými konstrukcemi s vloženou přídavnou tepelnou izolací.

 

Boletický panel

Jedná se o předsazený lehký obvodový plášť z panelů s nosnou ocelovou rámovou konstrukcí. Rámy jsou tvořeny tenkostěnnými ocelovými profily. Výplň pláště je průhledná nebo neprůsvitná. Průhledná výplň panelu je často dělena na dvě části. Horní, větší část, tvoří zdvojené kyvné dřevěné křídlo zavěšené přímo na rám panelu. Dolní díl bývá s pevným zasklením ve zdvojeném dřevěném rámu. Průhledná výplň panelu může být i jednodílná. Fasáda je členěna pravidelným svislým rastrem. Ten je tvořen krycími lištami z hliníkové slitiny vystupujícími před úroveň fasády. Vodorovné spoje panelů jsou překryty subtilními hliníkovými lištami.

 

 

Napište nám

Close dialog window

Napište nám