Fasádní a střešní systémy z plechu

DEKPROFILE CR

DEKPROFILE CR 18 / CR 40

Barevné varianty Technický list Dokumenty   Poptávka

DEKPROFILE CR 18, CR40

Ekonomicky výhodný vlnitý profil DEKPROFILE CR je jednou z variant střešních systémů DEKMETAL. Tento systém umožňuje vytvořit atraktivní, ekonomické, lehké a odolné zastřešení průmyslových, administrativních i občanských objektů.

Tvar a konstrukční řešení profilů DEKPROFILE umožňuje vytvořit střeše objektu velké architektonicky zajímavé plochy s pravidelným jemným členěním. Díky svému tvaru a možnostmi kombinace různých tlouštěk vstupního plechu jsou tyto typy trapézových plechů předurčeny i pro staticky náročnější zastřešení objektů. Statické návrhy pro střešní aplikace provádí zdarma specializovaní technici.

Konstrukční a materiálové řešení profilů DEKPROFILE v kombinaci s doplňkovými prvky střešního systému DEKMETAL umožňuje širokou variabilitu barevného i tvarového řešení střechy a respektování představ investora i architekta o vzhledu budovy bez velkých konstrukčních omezení.

CR18

výška vlny     18 mm CR 18 Schéma
osová vzdálenost vln     76 mm
skladebná šířka profilu     1064 mm
celková šířka profilu     1102 mm
délka profilu     1200 - 15000 mm
tloušťka materiálu     0,5 - 1,0 mm

 

CR40

výška vlny     40 mm CR 40 Schéma
osová vzdálenost vln     160 mm
skladebná šířka profilu     960 mm
celková šířka profilu     1100 mm
délka profilu     200 - 9000 mm
tloušťka materiálu     0,63 mm