Kačírková lišta DEK

Kačírková lišta (nebo štěrková, ukončovací lišta) je konstrukční prvek používaný na plochých střechách a dlažbách. Chrání hydroizolaci střechy nebo dlažby před mechanickým poškozením a povětrnostními vlivy a zároveň zabraňuje úniku pritěžující vrstvy - kačírku (kameniva, štěrku). Lišta odděluje jednotlivé části střechy s různou skladbou vrstev. Lišta má skvělé využití i při vegetačních střechách.

Doplňkem lišty je kotevní výztuha, která slouží pro ztužení lišty, pro přikotvení lišty proti pohybu sesuvem provozních vrstev. Lišta nezajišťuje stabilizaci vrstev proti účinkům sání větru. Pro úpravu DEK lišt, případně kotevních výztuh, se používají nůžky  a nebo prostřihovač. V žádném případě nelze používat úhlovou brusku (rozbrušovačku).

 

Funkce:

 • zakrytí čela skladby střechy při pohledu zdola nebo z boku

 • oddělení části střechy s různou skladbou vrstev

 

Způsoby stabilizace lišty k podkladu 
(závisí na sklonu střechy a umístění lišty – okraj/plocha střechy):

• přitížení provozními vrstvami

• přikotvení lišty do podkladu (podklad musí umožnit kotvení)

• přichycení lišty přířezy povlakové hydroizolace

Napište nám

Close dialog window

Napište nám