UNIDEK

POUŽITÍ

UNIDEK je určen pro řešení okraje rekonstruovaných zateplených střech s nízkou atikou. Je tedy používán jako ukončovací prvek atiky.

Unidek - základ Unidek - roh

MATERIÁL

UNIDEK je v základním provedení vyráběn z pozinkovaného plechu tl. 0,7mm. Na přání zákazníka jej lze vyrobit i z jiných druhů materiálů jako např. hliník či měď.  

SORTIMENT

UNIDEK se skládá ze tří základních prvků. Základem je samotná ukončovací lišta, vyráběná v délce 2,5m. Tato je ve své přechodové hraně opatřena výztuhou z pozinkovaného plechu o tl. 1,25mm a tyto dva prvky jsou vzájemně snýtovány. Třetím prvkem je dilatační spojka vkládaná mezi jednotlivé lišty při montáži.
Ukončovací lišta se navíc rozlišuje pro variantu se zateplenou fasádou a bez zateplené fasády. Tyto lišty se liší délkou spodní části prvku, který se kotví do podkladní konstrukce.

Unidek - komponenty

APLIKACE

Pro montáž ukončovacího profilu UNIDEK musí být podkladní plocha okraje střechy rovná a dostatečně pevná. Kotvení lišt je prováděno do podkladu po cca 350mm. Lišty se pokládají s mezerou 4mm a spojují pomocí dilatační spojky. Vždy po 10m délky musí být spoj ponechán volný bez vložené spojky a snýtování - tímto je vytvořen samostatný dilatační úsek. Vnitřní i vnější rohy se řeší pomocí vhodného nastřižení a ohnutí základní lišty.
Je-li ve střešním plášti obsažena parozábrana (nejčastěji tvořená stávající střešní asfaltovou krytinou), doporučuje se její spojení s prvkem UNIDEK ve spodní části natavením přířezu asfaltového pásu.
Do připevněného profilu UNIDEK jsou následně vloženy desky tuhého tepelného izolantu, které se přikotví k podkladu.
Před vlastním prováděním hlavní hydroizolace musí být pro spolehlivé spojení s asfaltovým pásem opatřen profil UNIDEK penetračním nátěrem (např. Dekprimer). Tento nátěr je velmi vhodné provést ještě před montáží profilu z důvodu, aby čerstvý nátěr nestékal na fasádu objektu.
Před provedením posledního kroku, kterým je natavení nové hydroizolační vrstvy se provádí přeložení mezer mezi lištami proužky šířky cca 150mm volně položené asfaltové hydroizolace. Takto volně položený proužek zajistí dilataci hlavní hydroizolační vrstvy. Při provádění posledního úkonu, kterým je natavení nové hydroizolační vrstvy se tato natavuje přes celý horní díl až po vnější okraj okapnice profilu UNIDEK. Tímto je plně zajištěna antikorozní ochrana profilu.
Profil UNIDEK je vyroben z kovových plechů a musí být tedy jednotlivé úseky propojeny s hromosvodnou sítí!

 

Dokumenty ke stažení

Barvy

Napište nám

Close dialog window

Napište nám