Fasádní a střešní systémy z plechu

DEKCASSETTE LE

cz-banner-dc-le.png

Barevné varianty Technický list Dokumenty Reference Poptávka

Kazeta DEKCASSETTE LE je jednou z variant obkladových prvků fasádního systému DEKMETAL. Tento systém umožňuje vytvořit atraktivní, ekonomické, lehké a odolné opláštění větraných fasád průmyslových, administrativních i občanských objektů. Při použití fasádního systému DEKMETAL je možné provést zateplení celé fasády budovy při respektování nejnovějších poznatků v oblasti tepelné techniky.

Tvar a konstrukční řešení kazet DEKCASSETTE LE umožňuje vytvořit na fasádě objektu hladké ploché čtvercové i obdélníkové rastry bez viditelných kotvicích prvků, což dodává fasádě exkluzivní vzhled. Řízenou velikostí svislých i vodorovných spár mezi kazetami je možné zvýrazňovat vybrané linie objektu.

Konstrukční a materiálové řešení kazet DEKCASSETTE LE v kombinaci s dalšími prvky fasádního systému DEKMETAL umožňují širokou variabilitu barevného i tvarového řešení fasády a respektování představ investora i architekta o vzhledu budovy bez velkých konstrukčních omezení.

Dekcassette LE  Dekcassette LE  Dekcassette LE

Popis a rozměry

Fasádní kazeta DEKCASSETTE LE je čtvercový nebo obdélníkový ohýbaný prvek se systémem do sebe zapadajících zámků, který se připevňuje šrouby k nosnému roštu. Hrana kazety se zasouvá do zámku kazety již připevněné. Druhá hrana se šroubuje k nosnému roštu. Díky tomu, že jsou připevňovací šrouby skryté v zámku kazety, vzniká na fasádě pravidelný rastr elegantních spár. Šířka svislé spáry může být 5 až 50 mm. Minimální horizontální spára mezi kazetami je 5 mm. povrch kazet je chráněn při montáži ochrannou fólií. Standardní tloušťka materiálu pro DEKCASSETTE LE do skladebné výšky 250 mm je 0.63 mm, vyšší kazety do jmenovité výšky 450 mm jsou z plechu tloušťky 1 mm.

Materiály a povrchová úprava

Základními materiály jsou lakované ocelové pozinkované plechy (plech DX51 D opatřený polyesterovým lakem tloušťky 25 µm a 35 µm) v lesklých i matných barevných odstínech a ušlechtilé neželezné plechy (měděné, hliníkové i titanzinkové), které jsou dodávány v normální, lakované či předzvětralé úpravě. Tyto úpravy dodávají fasádním kazetám velmi specifický vzhled.

Fasádní systém DEKMETAL

Součástí fasádního systému DEKMETAL jsou doplňkové prvky bez statické funkce. Jedná se o krycí profily nároží, koutů, ostění, oplechování atik, okapnice, větrací mřížky apod. Prvky mohou být tvarově variabilní podle požadavků zákazníka.


Související články